Sveikatos ugdymo ir mokymo programos „Sveikos gyvensenos akademija“ fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai